2-hvìzdièkové hotely v Benátky, Laciné hotely Benátky


Rezervujte si na oficiálních stránkách hotelu a ubytování do Benátkách


HOME / BENáTKáCH SEZNAM HOTELů / 2-hvìzdièkové hotely
Al Piccolo Hotel

Al Piccolo Hotel

Benátkách 2-hvìzdièkové hotely

10 minut od Benátek a 5 minut od nájezdù na dálnice. Díky srdeèné atmosféøe pøirozené prostøedí, parkovištì zdarma, kvalitní služby i komfort.